Entries from 2017-05-05 to 1 day

DU LỊCH SÀI GÒN VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Khi chúng tôi đi qua thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), hoặc Sài Gòn như người dân địa phương vẫn chưa xác định được, Và đặt ve may bay di ha noi chúng tôi nhận ra đó là một thành phố rất khác với Hà Nội ". Trong khi lưu lượng truy cập vẫn cò…